Nhảy tới nội dung

Tạo mã thanh toán

Tạo mã thanh toán, sử dụng công nghệ tài khoản ảoVietQR Pro, giúp đối soát và tự động xác nhận đơn hàng

Request Body required

Thông tin tạo mã thanh toán

 • amount number required

  Số tiền

 • description string required

  Nội dung

 • referenceNumber string required

  Mã đơn hàng của merchant

Responses

Thành công


Schema
 • requestId string required
 • qrPay object
 • bin string required

  Mã định danh ngân hàng

 • amount number required

  Số tiền

 • description string required

  Nội dung

 • accountNumber string required

  Số tải khoản ngân hàng

 • accountName string

  Tên tải khoản ngân hàng

 • qrCode string

  Mã QR

 • referenceNumber string required

  Mã tham chiếu đơn hàng của merchant

 • virtualAccountNumber string required

  Số tài khoản ảo

Loading...