Nhảy tới nội dung

Free

Thử nghiệm miễn phí

Xây dựng và thử nghiệm các sản phẩm ngân hàng mở không giới hạn

Miễn phí sử dụng:

Không giới hạn tài khoản test

Starter

Không cần thủ tục

Phát triển các giải pháp ngân hàng mở trên chính tài khoản ngân hàng của bạn

Mọi thứ của gói Free, và:

Chi phí từ $200/tháng

Kết nối tới 15 ngân hàng

Vendor

Cần đáp ứng các tiêu chuẩn

Phát triển các giải pháp ngân hàng mở và triển khai như một Nhà cung cấp bên thứ ba (TPP)

Mọi thứ của gói Starter, và:

Chi phí từ $500/tháng

Đã bao gồm chi phí cho 100K gd/tháng

Được thử nghiệm các sản phẩm mới

Có nhân sự riêng hỗ trợ