Nhảy tới nội dung

Production checklist

Danh sách các bước được đề xuất cần hoàn thành trước khi tung sản phẩm cho người dùng

Các bước dưới đây là danh sách được bankHub đề xuất cần thực hiện trước khi triển khai tích hợp bankHub trên môi trường Production. Có thể một vài bước không quan trọng nhưng hoàn thành các bước sau sẽ giúp việc tích hợp bankHub trên sản phẩm của bạn được đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và dễ bảo trì.

Thiết lập trên Production

Cấu hình Webhook

bankHub sử dụng webhook cho nhiều luồng thông thường. Để ứng dụng của bạn hoạt động mượt mà khi tích hợp bankHub thì webhook cần được thiết lập.

Xử lý lỗi

Update mode

Update mode(chế độ cập nhật) được sử dụng để cập nhật các thay đổi của tài khoản được cấp quyền(ví dụ: người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản). Nếu ứng dụng của bạn cần truy cập nhiều lần thông tin tài khoản thông qua phân quyền, thay vì chỉ cần liên kết, thì bạn cần triển khai logic Update mode.

Quản lý Grant

Lưu trữ & logging

Lưu trữ log đúng cách để tăng cường xử lý sự cố và bảo mật khi liên hệ với đội ngũ hỗ trợ về một yêu cầu hoặc callback, cũng như tìm kiếm trong Logs.

Chắc chắn đã lưu trữ các định danh phía dưới ở nơi an toàn, vì chúng sẽ cần thiết khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ về chi tiết một yêu cầu hoặc callback.

Xử lý chung