Nhảy tới nội dung

Về chúng tôi

Ngân hàng mở Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi

Xây dựng hạ tầng & hệ sinh thái ngân hàng mở tốt nhất thế giới cho đất nước.

Tầm nhìn của chúng tôi

Mỗi doanh nghiệp là một ngân hàng số

bankHub là một sản phẩm của Casso, một nỗ lực nhằm xây dựng một hạ tầng thúc đẩy ứng dụng ngân hàng mở tại Việt Nam.

Thông tin công ty:

  • Tên: Công Ty TNHH CASSO
  • MST: 0316794479
  • Địa chỉ: I.102D, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức