Nhảy tới nội dung

BankHub Link

Thông tin

bankhub Link là giao diện hiển thị cho khách hàng cuối tương tác để có thể liên kết tài khoản tài chính của họ vào bankHub và cho phép Ứng dụng của bạn truy cập thông tin tài khoản thông qua bankHub API.

bankHub Link sẽ xử lý việc xác thực tài khoản, xác thực thiết bị đăng nhập, và xử lý lỗi với mỗi Dịch vụ tài chính mà bankHub cung cấp.

Dùng thử, xem bankHub Link Demo

Authentication


Mã của đối tác được bankHub.dev cung cấp. Liên hệ https://bankhub.dev để đăng ký và được hỗ trợ.
Security Scheme Type:apiKey
Header parameter name:x-client-id

Tổng quan

bankHub Link sẽ trả về một publicToken sau đó thông tin này dùng để đổi lấy accessToken, và các bankHub API sẽ dùng accessToken để xác thực yêu cầu truy cập thông tin.

Luồng kết nối sẽ bắt đầu khi khách hàng muốn kết nối tài khoản tài chính của họ vào ứng dụng của bạn. Các bước thực hiện như sau:
1. Gọi POST /grant/token để tạo một grantToken và sau đó trả kết quả về giao diện ứng dụng của bạn.
2. Dùng grantToken để mở bankHub Link cho khách hàng. Khi liên kết thành công, bankHub sẽ cung cấp `publicToken` tạm thời.
3. Gọi POST /grant/exchange để đổi publicToken lấy accessToken và grantId tương ứng.
4. Lưu accessToken lại bất kỳ đâu bạn cảm thấy an toàn và dùng cho việc gọi các API.
thông tin

Để có thể bắt đầu một quá trình liên kết một tài khoản tài chính bắt buộc phải gọi khởi tạo một grantToken. Với grantToken bạn có thể cấu hình thông tin như: truy vấn thông tin gì, ngôn ngữ(comming soon) và dịch vụ tài chính chúng tôi hỗ trợ. Một khi người dùng đăng nhập qua bankHub Link thì kết quả publicToken sẽ được trả về trên redirectUri, sau đó sẽ dùng thông tin này để đổi lấy accessToken.

Để có thể mở giao diện bankHub Link bạn cần có grantToken, nếu chưa có, xem Tạo phân quyền Sau khi đã có grantToken bạn sẽ mở bankHub Link bằng cách thay đổi thông tin <GRANT_TOKEN> ở link dưới và mở link đó lên, giao diện của bankHub Link sẽ được hiển thị và KH sẽ liên kết tài khoản tài chính ở đây.

https://dev.link.bankhub.dev?grantToken=<GRANT_TOKEN>&redirectUri=<https://your-domain.com/callback-uri>&iframe=false

Môi trườngMô tảGiá trị
SandboxMã cấp quyềnhttps://dev.link.bankhub.dev
ProductionSử dụng thông tin chính thức, và ứng dụng đã được phát hànhhttps://link.bankhub.dev
TrườngMô tảThông tin
grantTokenMã phân quyền, thời hạn sử dụng 30 phútAPI tạo POST /grant/token
redirectUriĐường dẫn điều hướng khi có kết quảKết quả publicToken sẽ được trả về trên đường dẫn này
iframeMở bankHub Link trên bằng iframeMặc định là false

Xử lý lỗi

Khi sử dụng một phân quyền(grant) trong thời gian dài trên ứng dụng của bạn sẽ gặp trường hợp thông tin tài khoản tài chính của khách hàng thay đổi dẫn đến khi gọi lấy tài nguyên không được. Với trường hợp này, bankHub Link hỗ trợ tính năng Update Mode để xử lý cập nhật các thông tin thay đổi như: mật khẩu, xác thực thiết bị. Xem chi tiết, Update Mode.